Automatizacija procesa glasanja

Sistemi sa i bez ozicenja

Upravljanje redovima cekanja, ali ne retko kod nas i "Queue management"

No. Na raspolaganju Click za
1. [SRB] DEMO Software - u pripremi [ download ]