SIGURNOSNA VRATA

SAS - sistem dvoja automatska sigurnosna vrata

Iskustvo

Evidencijom i kontrolom pristupa, kako vozila, tako i pesaka, bavimo se jos od, sada vec davne, 1996god. a sa idejom da precizno razumemo zahteve nasih kupaca i predlozimo takve proizvode i resenja da nas Kupac kupi upravo ono sto mu je stvarno potrebno i isto plati onoliko koliko to stvarno i vredi. U ovoj oblasti realizovali smo niz raznolikih projekata, od najednostavnijih, pa i do najkompleksnijih, naravno na teritoriji Srbije, ali i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Libiji... Verujemo, o nama najbolje govore nase [ REFERENCE ].

FLEKSIBILNOST I EKONOMICNOST

SAS - Sistem dvoja Automarska Sigurnosna vrata

Prethodno pomenuto iskustvo, a i cinjenica da godinama unazad preprezentujemo jednu od najrenomiranijih kompanija u svetu, belgijsku kompaniju [ Automatic Systems ], a koja u svojoj ponudi ima SIGURNOSNA VRATA kao gotov proizvod, resili smo da isti razvijemo i kao potpuno nas proizvod, sa idejom da pre svega bude daleko jaftiniji i daleko fleksibilniji. Verujemo da to nismo lose uradili, a flrksibilnost obezbedjue da ista radimo po principu i "na meru". Odnosno, uocili smo da se sigurnosna vrata, ne retko rade i na postojecim objektima (recimo filijalama banaka), a koji vec imaju jedna vrata i da je najekonomicnije, jednostavno samo dodati druga, zatim nasu automatiku i software i integrisati sve u sistem da funkconise identicno kao gotovi proizvodi "brand name" kompanija. I jasno, to smo prvo uradili na vratima naseg preduzeca, nize vise detalja, kao i fotografije postavljenog sistema na vratima naseg preduzeca.

Isticemo posebno cinjenicu fleksibilnost, sto znaci da nas Kupac nema obavezu da se "uklapa" u postojecu funkcionalnost i procedure, sto jeste slucaj kod "brand name" proizvoda, vec jednstavno moze od nas da trazi da funkcionalnosy, odnosno procedura bude bas onakva kakva njemu odgovara. Recimo menja automatske glasovne poruke kako njemu odgovaraju, menja sekvence, vremena, procduru, dodaje i VIP RFID sistem prolaska itd.

SAS, ne retko interlocking, maintrap, tailigate system

No. Na raspolaganju Click za
1. SAS | U ponudi kao gotov proizvod "brand name" Automatic Systems, Belgija [ download ]
2. SAS | U Ponudi kao nas proizvod, modularnog tipa, kupac odabira zeljene funkcije (PDF) [ download ]
3. SAS | "made in Serbia" - Prezentacija svih opcija i njihove funkcionalnosti (PPS) [ download ]
4. SAS | Idejni projekat (interlocking, main trap, tailgate sistem) - izrada "na meru" [ download ]
5. SAS | Primer, dvoja vrata na nasem objektu, stavljena u funkciju, u svrhe prezentacije (1) [ download ]
6. SAS | Primer, dvoja vrata na nasem objektu, stavljena u funkciju, u svrhe prezentacije (2) [ download ]
7. SAS | Primer, dvoja vrata na nasem objektu, stavljena u funkciju, u svrhe prezentacije (3) [ download ]
8 SAS | NALEPNICE ZA VRATA ("pictograms") - Upozoravajuce za SAS Sistem (PDF) [ download ]