AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA

KOMPLETNO RESENJE (oprema & software) - MADE IN SERBIA

Iskustvo

Evidencijom i kontrolom pristupa, kako vozila, tako i pesaka, bavimo se jos od, sada vec davne, 1996god. a sa idejom da precizno razumemo zahteve nasih kupaca i predlozimo takve proizvode i resenja da nas Kupac kupi upravo ono sto mu je stvarno potrebno i isto plati onoliko koliko to stvarno i vredi. U ovoj oblasti realizovali smo niz raznolikih projekata, od najednostavnijih, pa i do najkompleksnijih, naravno na teritoriji Srbije, ali i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Libiji... Verujemo, o nama najbolje govore nase REFERENCE . Prethodno pomenuto iskustvo, a i cinjenica da godinama unazad preprezentujemo jednu od najrenomiranijih kompanija u svetu, belgijsku kompaniju Automatic Systems , a koja u svojoj ponudi ima KOMPLETNA RESENJA AUTOMATIZACIJE PARKIRALISTA kao proizvod "kljuc u ruke", resili smo da isti razvijemo i kao potpuno nas proizvod, sa idejom da pre svega bude daleko jeftiniji, daleko fleksibilniji, ali i ne manje kvalitetan. Cinjenic je da smo imali i ne malu sutrucnu pomoc injzenjera iz kompanije Automatic System, svesnih trzista na kome poslujemo, i takodje svesni cinjenice da cene po kojima on rade, jednostavno nisu primerene istom i na tome im zahvaljujemo. Verujemo da to nismo lose uradili, a flrksibilnost obezbedjue da automatizaciju parkiralista radimo po principu slaganja "lego kockica" i "na meru", a prema i najspecificnijim zahtevima naseg Kupca.

RASPOLOZIVA DOKUMENTACIJA

Kratko (pdf)

Nize link-ovi, a u vezi sa prethodnim

RASPOLOZIVA DOKUMENTACIJA

Koja je nastala kao rezultat naseg, ne malog iskustva u oblasti AUTOMATIZACIJE PARKIRALISTA i cinjenice da dugo godina uspesno saradjujemo sa "brand name" kompanijom Automatic Systems.

No. ISKUSTVO Click za
1. INDUKTIVNE PETLJE, detekcija prisustva vozila na saobracajnici download
2. METAL-DETEKTOR: POLARIZACIONI: BEZICNO, detekcija prisustva vozila na saobracajnici download
3. METAL-DETEKTOR: OMNI-DIREKCIONI: DELIMICNO OZICENJE, detekcija prisustva vozila na saobracajnici download
4. DOPLERI: BEZICNA detekcija prisustva vozila i smera njegovog kretanja na saobracajnici download
5. KOMPARACIJA: INDUKTIVNE PETLJE, METAL-DETEKTORI I DOPLERI, na primeru industrijske kapija. download
6. ULAZ-IZLAZ - PARKIRALISTE - OSTRVO - RAZNOLIKE DISPOZICIJE OPREME download
7. ULAZ-IZLAZ - INDUSTRIJSKE ZONE - SA I BEZ PORTIRNICE - TIPICNO RESENJE download
8. ULAZ-IZLAZ - INDUSTRIJSKE ZONE - SA VISOKOM I BEZ PORTIRNICE - TIPICNO RESENJE download
9. ULAZ-IZLAZ - INDUSTRIJSKE ZONE - DILEMA: JEDNA, ILI DVE RAMPE? download