Automatizacija garderobnih ormarica

Pretinaca, samostani i centrlizovani sistemi

Autmatizacija garderobnih ormarica, pretinaca, ...

No. Na raspolaganju Click za
1. [SRB] Odaberite koncept resenja koji vam odgovara (jpg) [ download ]
2. [SRB / ENG] Odaberite koncept resenja koji vam odgovara (PDF) [ download ]
3. [SRB] Odaberite REZIM RADA (standard, ili "public", koji vam odgovara (PDF) [ download ]
4. [SRB] Odaberite odgovarajucu bravicu, za prethodno odabrano (PDF) [ download ]
5. [SRB] CENTRALIZOVAN SISTEM "pamentnih" garderobnih ormarica, sa evidencijom (PDF) [ download ]