DE FACTO" STANDARDI (I IZ NAŠEG ISKUSTVA)

Velicina karaktera i rstojanja sa kojih je isti vidljiv
Analiza - Tiketing sistemi i primena barcode karata - skenera, a iz ugla bezbednosti
KOMPARACIJA efikasnosti, u ekspolataciji, Kovanica, Zetona, Barcode karata, RFID Kartica, RFID Narukvica itd.
KOMPARACIJA izvedbi sistema Evidencije i Kontrole Pristupa sa TROKRAKIM PREPREKAMA
KOMPARACIJA preciznost skenera otiska prsta u odnosu na prepoznavanje geometrije lica i dužice oka
KOMPARACIJA, kratko, komparacija preciznosti: prepoznavanje glasa, geometrije lica, otiska prsta i dužice oka
Pravilan odabir preprek za pesake u odnosu na namenu
RAMPE - Pravilan odabir u odnosu na namenu
RAMPE - Pravilan odabir u odnosu na sirinu prolaza

PRIRUČNICI / UPITSTVA / SHEME / CRTEŽI ZA UGRADNJU

Prirucnik - Bravica za garderobne ormarice - A-19R01SL-M1_Public_mode
Prirucnik - Bravica za garderobne ormarice - E38CE
Prirucnik - Bravica za garderobne ormarice (TOUCH) -
INSTRUKCIJE (crtez za ugradnju) ODLAGAC RFID Kartica (STEDISA) pdf
INSTRUKCIJE (crtez za ugradnju) ODLAGAC RFID Kartica (STEDISA) jpg
INSTRUKCIJE (crtez za ugradnju) TOUCH PREKIDAC (4 x Taster).jpg
INSTRUKCIJE (crtez za ugradnju) ODLAGAC RFID Kartica (STEDISA) / TOUCH PREKIDAC (4 x Taster)
INSTRUKCIJE (crtez za ugradnju) TOUCH PREKIDAC (4 x Taster)
INSTRUKCIJE (crtez za ugradnju) INFO PANELI (4 modela)
INSTRUKCIJE (crtez za ugradnju) Odlagac RFID Kartic / TOUCH PREKIDAC (4 x Taster).pdf
SHEMA POVEZIVANJA Info panel / Odlagac RFID Kartica / Touch Prekidsc / Zvonce
KABLOVSKE TRASE / Kontrola pristupa-vrata-rampe-pesacke prepreke.pdf
KABLIRANJE-Kontrola pristupa-jedna vrata / Standalone RFID i Daljinci
KABLIRANJE-Kontrola pristupa-jednavrata / TCP/IP
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / Pesacke trokrake prepreke-nn-prolaza-generalno-Trase.pdf
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / Pesacke trokrake prepreke-nn-prolaza-generalno-Wiegand Rev1
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / Pesacke trokrake prepreke-nn-prolaza-generalno-Wiegand Rev2
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / SAS dvoja sigurnosna vrata-stanard.pdf
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / Trase - Automatski lanac, generalno
KABLIRANJE / Info_Stedisa_Prekidsc_Zvonce
KABLIRANJE / InfoPanel-TouchPrekidac-Odlagac kartica-HotelBell
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / Samostalan RFID Citac.jpg
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / Tipicno-Hotel-Wiegan platforma.pdf
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / Tipicno-Kancelarije-Hotel.pdf
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / Tipicno-Pametna-Hotelska-Soba
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / RAMPA NA ULAZU / Opcije
KABLIRANJE-Kontrola pristupa / Rampa-Portirnica
IZRADA - Betonska stopa za rampe CARDIN
IZRADA - Univerzalna betonska stopa
IZRADA - Univerzalna betonska stopa i petlje
IZRADA - Betonska stopa za rampe CARDIN-AS.pdf
IZRADA - POSTAVLJANJE Induktivne petlje (za putnicka i teretna vozila) Rev.2
IZRADA - POSTAVLJANJE Induktivne petlje (za putnicka i teretna vozila) Rev.1
UPUTSTVO ZA MONTAZU SEMAFORSKIH STUBOVA
Tipicna DISPOZICIJA induktivnih petlji za automobile
Tipicna DISPOZICIJA induktivnih petlji za teretna vozila

AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA (PROVERENA U PRAKSI)

Kabliranje - ParkiralisteOstrvo - Standard / provereno u praksi

SHEME, HOTELSKI I APARTMANTSKI SISTEMI SA OZICENJEM

Hotelski (apartmanski) sistemi ACC-RFID - KONCEPT RESENJA
Hotel - KABLIRANJE - ACC RFID - Koncept
Hotel - KABLIRANJE - INTERFONI - Koncept
Hotel - KABLIRANJE - Sobna RT - Sve opcije ACC i RFID Citaci
Hotel - KABLIRANJE - Sobna RT - Sve opcije HOTELSKA RFID BRAVA

PRIRUCNICI - ALTERNATIVE ZA INDUKTIVNE PETLLJE

PRIRUCNIK - MEGDET LD - METAL DETEKTOR PRISUSTVA VOZILA NA SAOBRACAJNICI
PRIRUCNIK - MAGDET 101 - METAL DETEKTOR PRISUSTVA VOZILA NA SAOBRACAJNICI
PRIRUCNIK - MAGDET 301 - METAL DETEKTOR PRISUSTVA VOZILA NA SAOBRACAJNICI
PRIRUCNIK - LZR/H100 - LASERSKI DETEKTOR PRISUSTVA VOZILA NA SAOBRACAJNICI

SOFTWARE

[PRETINCI] CENTRALIZOVAN SISTEM - Evidencija i kontrola garderobmom ormaricima - potpuno finkcionalan DEMO SOFTWARE
[QUEUE] UPRAVLJANJE REDOVIMA CEKANJA - potpuno finkcionalan DEMO SOFTWARE
[SAS] UPRAVLJANJE I NADZOR ZA DVOJA AUTOMATSKA SIGURNOSNA VRATA - potpuno finkcionalan DEMO SOFTWARE
[AUTOMATIKA] InstallFATEK SOFTWARE

PPS (POWER POINT) PREZENTACIJE

Krata PPS (power point) prezentacija

IZVEDENI PROJEKTI / NEKILIKO PRIMERA / VIŠE U SEKCIJI [REFERENCE]

Hotel Marriott, Skopje,Macedonija / Parking lot garage automation
Sopping mol Kristal centre, Tirana, Albania / Parking lot garage automation
Schneider Electric, Novi Sad, Serbia / Speed gates access control system for pedestrians
Hotel Kraljevi cardaci, Kopaonik, Serbia / Acccess control to all hotel'a resourses
Hotel Fortina, Beograd, Serbia / Acccess control to all hotel'a resourses
Hotel Danudia Park, Srebrno jezero, Serbia / Acccess control to all hotel'a resourses
Hotel Savoy, Beograd, Serbia / Acccess control to all hotel'a resourses
West End business facilities, Beograd, Serbia / Acccess control to all company resourses
Border crossing, Bartrovci, Serbia / Acccess control for vehicles
TOMY Truck stop, Simanovci, Serbia / Acccess control to all parking lot resourses

ZNACI - KONTROLA PRISTUPA PEŠACIMA / PRIPRMLJENI ZA ŠTAMPU (300DPI)