DOWNLOAD

Sekcija

KORISNE SHEME ...

No. Opis Click na
1. Sheme - Kabliranje-Pesacke-prepreke-nn-prolaza-Generalno-Trase download
2. Sheme - Kabliranje-Pesacke-prepreke-nn-prolaza-wiegad platforma download
3. Sheme - Kabliranje-Pesacke-prepreke-nn-prolaza-wiegad platforma - AUTOMATIKA download
4. Sheme - Kabliranje-Kontrola pristupa-vrata download
5. Sheme - Kabliranje-Kontrola pristupa-vrata - Samostalan RFID Citac (Siftrator) download
6. Sheme - Kabliranje-Kontrola pristupa-vrata-Kancelarije-Hoteli download
7 Sheme - Kabliranje-Kontrola Pristupa-Tipicnoza Hotele-Wiegan platforma download
8. Sheme - Pametna-Hotelska-Soba-Tipicno download
9. SHEMA - kabliranje - HOTELSKA SOBA - Info Panel-Stedisa-Prekidac-Zvonce download
10. Sheme - Trase-Kontrola pristupa-vrata-rampe-pesacke prepreke download
11. Sheme - Kabliranje - Tipicno - 1 x Rampa-2 x Rampa - Portirnica - bez automatike download
12. Sheme - Sheme-Kabliranje-Tipicno-Parkiraliste-Ostrvo-Ulaz-Izlaz download
13. Sheme - Shema_HOTESKA_SOBA_Kabliranje_Info Panel_Stedisa_Prekidac_Zvonce download

PRIRUCNICI, UPUTSTVA,...

No. Opis Click na
PRIRUCNIK | SRB | Tiketing Sistem - stndard - 4 x Prolaz download
PRIRUCNIK | SRB | Automatsko ZALIVANJE, prihrana, kiselina - Cimo_Rev_2 download
PRIRUCNIK | SRB | Automatizacija Parkiralista - MARRIOTT_Rev02 download
PRIRUCNIK | SRB | AS600 Standalone RFID (Mifare) & KeyPad download
PRIRUCNIK | SRB | AC903 Standalone RFID (Mifare, ili EM) & KeyPad download
PRIRUCNIK | SRB | Radovi u niskogradnji - POTAPAJUCI STUBICI download

CLANCI, ANALIZE ...

No. Opis Click na
1 Analiza - Primena BarCode Papirne Karte iz ugla bezbednosti download
1.1 Article [ENG] Viewing distance for electronic signs download
2. Article [SRB] Vidljivost Elektronskih Znakova-Rastojanja-Brzina download
3. Article [SRB] Korisne periferije | Za kontrolu pristupa ljudi i vozila | Automatske glasovne poruke download
4. Article [ENG] Biometrics | Fingerprint download
5. Article [SRB] Razlika izmedju standardnog i "public" rezima rada bravica za garderobne ormarice download
5.1 Article [ENG] Diference between Cabinet Locks standard and publoc working mode download
6. Article [SRB] KOMPARACIJA izvedbi sistema evidencije i kontrole pristpa na trokrakim rotacionim preprekama download

UPITNICI ...

No. Opis Click na
Upitnik-Pravilan Odabir Rampe download
Upitnik-Sistem evidencije i kontrole pristupa download

GENERALNE SMERNICE...

No. Opis Click na
Smernice - Pravilan odabir prepreke za pesake ( namena/kvalitet/performanse/cena/ ) download
Smernice - Parkiralista-Tipicna-Dispozicija-Petlje-Automobili "de-facto" standard download
Smernice - Parkiralista-Tipicna-Dispozicija-Petlje-Kamioni "de-facto" standard download
Smernice - Parkiralista - Izada - Induktivne - Petlje "de-facto" standard download
Smernice - Tipicna DISPOZICIJA opreme - TRASE - Parkiraliste - OSTRVO - Ulaz - Izlaz download
Smernice - Tipicna DISPOZICIJA opreme - Parkiraliste-OSTRVO - UHF - EIKP download
Smernice - Tipicna DISPOZICIJA opreme za funkciju automatskog spustanja rampe po prolasku vozila download
Smernice - Izrada - Betonska Stopa - Generalno, de-facto standard download
Smernice - Izrada - Betonska Stopa za Rampu ELDOM-Cardin download
Smernice - Izrada - Univerzalna betonska stopa za rampu - Izrada induktivne petlje download
Smernice - ID_Kartice - Stampa - Napomene download
Smernice - APNR - Dispozicija - Kamere (prepoznavanje reg. broja vozila) download

RASPOLOZIVA DOKUMENTACIJA

Koja je nastala kao rezultat naseg, ne malog iskustva u oblasti AUTOMATIZACIJE PARKIRALISTA i cinjenice da dugo godina uspesno saradjujemo sa "brand name" kompanijom Automatic Systems.

No. ISKUSTVO - PARKIRALISTA I PROLAZI ZA VOZILA Click za
1. UPITNIK - Kako pravilno odabrati rampu, u odnosu na namenu iste download
2.1 AUTOMATIZACIJA PROLAZA - dve trake, dva smera, JEDNA RAMPA, nema mesta za ostrvo (UHF) download
2.2 AUTOMATIZACIJA PROLAZA - dve trake, dva smera, DVE RAMPE, nema mesta za ostrvo (UHF) download
2.3 AUTOMATIZACIJA PROLAZA - dve trake, dva smera, JEDNA RAMPA, nema mesta za ostrvo - RFID download
2.4 AUTOMATIZACIJA PROLAZA - dve trake, dva smera, DVE RAMPE, nema mesta za ostrvo - RFID download
2.5 AUTOMATIZACIJA PROLAZA - jedna traka, dva smera, JEDNA RAMPA, UZAK PROLAZ - RFID download
2.6 AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA - DISPOZICIJA OPREME - "de facto" standard - PUTNICKA VOZILA download
2.7 AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA - DISPOZICIJA OPREME - "de facto" standard - TERETNA VOZILA download
2.8 AUTOMATIZACIJA PROLAZA - saobracajnica 6m, MINI OSTRVO, dve rampe - PUTNICKA VOZILA download
2.9 AUTOMATIZACIJA PROLAZA - saobracajnica 6m, MINI OSTRVO, dve rampe - PUTNICKA i TERETNA VOZILA download
No. Na raspolaganju Click za
1. AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA - kompletno resenje - made in Serbia (PDF) download
2. AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA - Parking kabineti (1200mm) - RFID download
2.1 AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA - Parking kabineti (1200mm) - STANDARD - ULAZNI (PDF) download
2.2 AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA - Parking kabineti - (120mm)- STANDARD - IZLAZNI (PDF) download
2.3 AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA - Parking kabineti - (2200mm) - ULAZNO/IZLAZNI DVO-VISINSKI - RFID download
2.3 AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA - Parking kabineti - (2200mm) - ULAZNI DVO-VISINSKI - STANDARD download
2.3 AUTOMATIZACIJA PARKIRALISTA - Parking kabineti - (2200mm) - IZLAZNI DVO-VISINSKI - STANDARD download
5. SRB Smernice - Parkiralista-Tipicna-Dispozicija-Petlje-Automobili download
5.1 SRB Smernice - Parkiralista-Tipicna-Dispozicija-Petlje-Kamioni download
5.2 SRB Smernice - Parkiralista - Izada - Induktivne - Petlje.pdf download
5.3 SRB Smernice - Tipicna DISPOZICIJA opreme - TRASE - Parkiraliste - OSTRVO - Ulaz - Izlaz download
5.4 SRB Smernice - Tipicna DISPOZICIJA opreme - Parkiraliste-OSTRVO - UHF - EIKP download
5.5 SRB Smernice - PROCENA NIVOA BEZDNOSTI - automatskog spustanja rampe po prolasku vozila download
5.6 SRB Smernice - JEDAN PROLAZ - DVA SMERA - automatsko spustanje rampe po prolasku vozila download
6.1 SRB Smernice - Izrada - Betonska Stopa - Generalno, de-factostandard download
6.2 SRB Smernice - Izrada - Betonska Stopa za Rampu ELDOM-Cardin download
6.3 SRB Smernice - Izrada - Univerzalna betonska stopa za rampu - Izrada induktivne petlje download
7. SRB Smernice - APNR - Dispozicija - Kamere (prepoznavanje reg. broja vozila) download

INTERNO

No. Opis Click na
1. Interno / korisna interna dokumentacija, forme, obrasci... [ detalnije ]
2. Interno / cenovnici [ detalnije ]
2. Interno / R & D [ detalnije ]