Bar-code tehnologija

koju mi primenjujemo u kontroli pristupa, tiketing sistemima i upravljanu zalihama

ISKUSTVO

Preduzece ASPEKT System Integration d.o.o. jos od 1996god. primenjuje najsavremeniju bar-code tehnologiju, odnosno raznolike bar-code skenere, bar-code citace i bar-code printere u oblasti upravljanja zalihama, veleprodajama, maloprodajama itd. Posebnu paznju, sve vreme, posvecujemo primeni bar-code tehnologije, kako u jednostavnim tako i najkompleksnijim tiketing i sistemima evidencije i kontrole pristupa.

Click na ikonici iznad procitate, ili preuzmete tehnicku specifikaciju