pl. Lalić

Hrvatska, Lika, Korenica, Kompolje ....

Plemstvo

Postojanje plemstva, a koje su svojim vrlinama sticali naši preci, dugogodišnjim prećutkivanjem potisnuto je u zaborav. Naravno plemstvo kao privilegovani stalež, danas pripada istoriji, ali ostaje činjenica je da je ono bilo važan društveni i politički činilac, što mu daje pravo, i danas, na spomen ove vrste.

   Tako je malo poznato da je plemstvo dodeljeno i    porodici Lalić, 27. decembra, davne 1854. godine.

Predsednik suda u Zadru, Nikola Lalić, 27 Decembra 1854god. odlikovan je ordenom Željezne krune 3 stepena, te je time promovisan u viteški red sa predikatom "von der Tulpe" ("od Tulipana"). Godine 1866. prilikom penzionisanja dodeljen mu je orden Željezne krune 2 stepena.

 

Homepage | contact |